استاندارد خدمت

 • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره در بیماران بستری مبتلا به پانکراتیت؛
  • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به دیابت (بزرگسال)؛
  • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به دیسفاژی؛
  • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (بزرگسال)؛
  • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در کودکان بستری مبتلا به سوء تغذیه پروتئین- انرژی؛
  • شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران مبتلا به سلیاک.