برگزاری سمینار دو روزه درمان‌های غیرتهاجمی چاقی موضعی

سمینار دو روزه درمان های غیر تهاجمی چاقی موضعی در تاریخ 16 و 17 مهر...