سمینار علمی مجازی کاربرد دستگاه‌های لاغری موضعی

سمینار علمی مجازی کاربرد دستگاه‌های لاغری موضعی

رایگان

انجمن تغذیه ایران(خراسان رضوی) برگزار میکند:

سمینار علمی مجازی یک روزه ” کاربرد دستگاه های لاغری موضعی”

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰

ثبت نام رایگان و با ظرفیت محدود

موضوعات سخنرانی:

کاربرد دستگاهای شاک ویو و کویتیشن در لاغری موضعی

ظرفیت پر است