Events

Our رویدادها

20 شهریور 1402
20 شهریور 1402
  • 8:00 صبح

45مین کنگره بین المللی ESPEN

زمان: 14-11 سپتامبر 2023 (23-20 شهریور 1402) برگزار کننده: انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN) محل برگزاری: لیون...


12 بهمن 1401
12 بهمن 1401
  • 09:00 صبح

وبینار علمی تغذیه درمانی در چاقی

برگزارکننده: انجمن تغذیه ایران (خراسان)، معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد، انجمن ترویج دانش تغذیه...


18 آبان 1401
18 آبان 1401
  • 8:00 صبح

همایش بین المللی غذای طیب

زمان: 18 و 19 آبان 1401 برگزار کننده: موسسه کیفیت رضوی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی...