22 خرداد 1399
22 خرداد 1399

سمینار آموزشی رژیم درمانی در مدیریت وزن افراد بزرگسال (۲)

  • 08:00 عصر
  • مشهد

برگزار کننده: انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی)

  • زمان: 22 خرداد 1399
  • محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • دارای امتیاز بازآموزی

* این رویداد به دلیل اپیدمی بیماری کرونا برگزار نشد.