28 بهمن 1398
28 بهمن 1398

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

  • 08:00 صبح
  • مشهد - دانشگاه علوم پزشکی

برگزار کننده: انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی)- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • زمان: 30-28 بهمن 1398
  • محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • دارای امتیاز بازآموزی

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی و با همکاری انجمن تغذیه بالینی آسیا  (PENSA) و انجمن تغذیه ایران شاخه خراسان و مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت، از تاریخ 28 الی 30 بهمن ماه 1398، در محل تالار دانشجو دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. در حاشیه این همایش کارگاههای آموزشی Life Long Learning (LLL) انجمن تغذیه بالینی اروپا نیز در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

این همایش با شعار مبارزه با سوتغذیه بیمارستانی، در نظر دارد با دعوت از اساتید صاحب نظر اروپایی و آسیایی و تجمیع متخصصین مرتبط با حیطه علوم تغذیه و تغذیه بیمارستانی به ویژه متخصصان و کارشناسان تغذیه و متخصصان بیهوشی و مراقبتهای ویژه به تبادل نظر و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حیطه رشته نوپا تغذیه بالینی در ایران پرداخته، ارائه خدمات تغذیه بالینی در بیمارستانها را بهبود بخشد.

به علاوه، با توجه به واسپاری ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه به کلان منطقه 9 و اهمیت اعتباربخشی آموزشی و آمایش سرزمینی تغذیه در طرح تحول آموزش سلامت، اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاهها، آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی و بررسی شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه از دیگر محورهای اصلی همایش محسوب می شوند.

دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی، انجمن علمی تغذیه ایران، انجمن تغذیه ایران،انجمن تغذیه اندونزی، انجمن مراقبتهای ویژه ایران و مرکز علوم پایه یونسکو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سایر حامیان علمی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران به شمار می روند.

مشاهده جزئیات بیشتر