54روز07ساعت15دقیقه16ثانیه
11 مرداد 1402
11 مرداد 1402

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین

  • 08:00 صبح

زمان برگزاری:  13-11 مرداد 1402

محل برگزاری: مرکز بین المللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

محورهای کمیته تغذیه جهت ارسال مقاله

1.            تغذیه در شرایط بحرانی (Nutrition in Crisis)

2.            تغذیه در تجمعهای جمعیتی   (Large Populations Nutrition)

3.            تغذیه در مراکز درمانی بستری (Nutrition in In-patient Setting)

4.            تغذیه در مراکز درمانی سرپایی (Nutrition in Outpatient Setting)

5.            دهیدراتاسیون   (Dehydration)

6.            مدیریت پسامد مواد غذایی (Food Waste Management)

7.            آلودگیهای میکروبی و شیمیایی مواد غذایی (Microbial and Chemical Food Contamination)

مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1402

ارسال مقاله فقط از طریق سایت

کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محورهای کمیته تغذیه از طریق ایمیل:Clinicalnutrition.ir@gmail.com

مشاهده جزئیات بیشتر