27 بهمن 1398
27 بهمن 1398

هفتمین نشست عمومی نمایندگان و رؤسای تشکلهای انجمن تغذیه ایران در شهرستانها

  • 9:00 صبح
  • مشهد - دانشگاه علوم پزشکی

برگزار کننده: انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی)

  • زمان: 27 بهمن 1398
  • محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد