00روز00ساعت00دقیقه00ثانیه
19 بهمن 1400
19 بهمن 1400

چهارمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

  • 8:00 صبح

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد- با همکاری انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی)

زمان: 21-19 بهمن 1400

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مجتمع آموزشی رفاهی برج سپید)

دارای امتیاز بازآموزی و اسکوپ فدراسیون بین المللی چاقی (WOF)

آدرس وبسایت: http://cong-icn.mums.ac.ir