00روز00ساعت00دقیقه00ثانیه
20 بهمن 1401
20 بهمن 1401

کنفرانس علمی تغذیه در بخش مراقبتهای ویژه

  • 08:00 صبح

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)

زمان: 20 بهمن 1401 ساعت 15-8

مکان: دانشگاه علوم پزشکی آجا- سالن همایش مرکزی

ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم: https://ircme.ir/

شناسه بازآموزی: 187843