00روز00ساعت00دقیقه00ثانیه
12 شهریور 1401
12 شهریور 1401

کنگره بین المللی ESPEN 2022

  • 08:00 صبح

زمان: 6-3 سپتامبر 2022 (15-12 شهریور 1401)

برگزار کننده: انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN)

محل برگزاری: به صورت مجازی و حضوری در وین اتریش

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 11 آوریل (22 فروردین)

همراه با برگزاری 7 عنوان کارگاه: LLL https://espencongress.com/programme/lll-courses/

مشاهده جزئیات بیشتر