روز جهانی حقوق بشر سال 2022

روز جهانی حقوق بشر سال 2022

روز حقوق بشر هر سال در تاریخ 10 دسامبر (مصادف با 19ام آذرماه) برای ایجاد آگاهی و بسیج اراده سیاسی برای ترویج احترام به حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948، جشن گرفته می شود.

شعار سال 2022 روز حقوق بشر، کرامت، آزادی و عدالت برای همه است. هم اعلامیه و هم قوانین سازمان جهانی بهداشت (WHO) تاکید می کنند که سلامتی یک حق اساسی بشر برای همه مردم است.

به نقل از بیانیه سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر سال 2022، کرامت، آزادی و عدالت بدون در نظر گرفتن “حق سلامتی” برای همه معنا ندارد. حق سلامتی عبارت است از حصول اطمینان از اینکه همه در هر کجا می توانند به مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت دسترسی داشته باشند. همچنین این موضوع به برابری جنسیتی و تحقق سایر حقوق بشر از جمله غذا، آموزش، مسکن و دسترسی به آب سالم و بهداشت وابسته است.

همه ی انسانها بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، موقعیت جغرافیایی، مذهب، عقاید، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارایی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی یا موقعیت های دیگر، حق برخورداری از سلامتی را دارند. حق سلامتی به معنای حق کنترل سلامت و بدن خود از جمله سلامت جنسی و باروری و حقوق زنان و دختران است. خشونت، به ویژه خشونت جنسی، نقض حق سلامت محسوب می شود و می تواند عواقب جدی بر زندگی زنان و کودکان داشته باشد.

حق سلامتی یعنی اینکه هیچکس نباید نادیده گرفته شود. این بدان معناست که همه افراد باید فارغ از تبعیضهای ناشی از گرایشات جنسی، هویت و بیان جنسی به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند. بنابراین می توان گفت حق سلامت به معنای پایان دادن به تبعیض در همه شرایط است.

در این راستا سازمان جهانی بهداشت با کشورها و شرکای خود برای حمایت از تحقق حق سلامت همکاری می کند و شروع این فعالیت مستلزم این است که رویکردی جامع برای شناسایی افراد نادیده گرفته شده و چرایی این امر اتخاذ شود. WHO اقدامات موثری برای رسیدگی به علل ریشه ای، نظارت و سنجش پیشرفت و افزایش مسئولیت پذیری برای ادغام حقوق بشر مرتبط با سلامت در برنامه های خود قرار داده است که این اقدامات شامل پرداختن به لایه های همپوشانی نابرابری و تبعیض و علل ریشه ای آنها نیز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *