انتشار قطع نامه پایانی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

انتشار قطع نامه پایانی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

در مراسم اختتامیه سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ 30 بهمن ماه 1398، قطع نامه پایانی این همایش که بنابر شواهد ارائه شده در جلسات تخصصی و نظر اساتید مجرب تدوین شده بود، توسط دکتر عبدالرضا نوروزی دبیر علمی کنگره و ریاست انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی) قرائت شد.

در این قطع نامه ضمن قدردانی از کلیه دست اندرکاران برگزاری همایش بنابر شواهد ارائه شده در جلسات تخصصی و نظر اساتید مجرب، موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:

  1. تاکید بر اهمیت جایگاه مستقل درمانی تغذیه بالینی در بیمارستانهای کشور و لحاظ آن در سنجه های اعتباربخشی.
  2. اصلاح نظام پرداخت به خدمات مشاوره ای، درمانی و تشخیصی به کارشناسان و متخصصان تغذیه در بیمارستانهای کشور.
  3. شمول بیمه به محصولات، خدمات مشاوره ای، درمانی و تشخیصی به کارشناسان و متخصصان تغذیه در بیمارستانهای کشور.
  4. مبنا قرار دادن نتایج آمایش سرزمینی تغذیه کشور برای گسترش رشته تغذیه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز تغذیه در بیمارستانهای کشور تا سال 1404.
  5. تاکید بر تسهیل ارتباطات بین المللی با مؤسسات و انجمنهای بین المللی در حیطه تغذیه بالینی.
  6. ابلاغ و الزام اجرایی شدن استانداردهای خدمات تغذیه بالینی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تسهیل عملیاتی شدن این استانداردها.
  7. اولویت بخشی در خرید تجهیزات و محصولات مورد نیاز برای اعمال تشخیصی و درمانی تغذیه ای در بیمارستانهای کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *