گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی

گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی

مجمع عمومی انجمن با حضور هیات مدیره دوره سوم انجمن، کاندیداهای دوره جدید، نماینده محترم نظام پزشکی و بیش از چهل نفر از اعضای محترم انجمن ساعت 11 تا 12:45 سه شنبه 8 خرداد، در سالن شورای شماره دو دانشکده پزشکی مشهد برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد دوره سوم انجمن، کاندیداهای محترم به صورت مختصر به معرفی خود و سوابق و اهداف خود به حاضرین در جلسه پرداختند. سپس تعرفه های رای گیری میان حضار توزیع و جمع آوری شد. در پایان آرا در حضور اعضای محترم شمارش شده و نتیجه انتخابات در جلسه اعلام شد.
بر اساس نتیجه شمارش آرا آقای دکتر محسن نعمتی، آقای دکتر محمد صفریان، خانم دکتر عطیه مهدیزاده حکاک، خانم فاطمه سادات هاشمی جواهری، آقای دکتر علیرضا غفلتی، آقای دکتر محمد نصرتی و خانم دکتر سعیده طالبی به عنوان اعضای اصلی و _خانم دکتر مریم مشمول و خانم دکتر فاطمه رودی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره دوره چهارم انجمن انتخاب شدند.همچنین آقای دکتر عبدالرضا نوروزی به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید ضیاء خرازی زاده به عنوان بازرس علی البدل تعیین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *