انتخاب دکتر مهدیزاده به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن

انتخاب دکتر مهدیزاده به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن

اعضای منتخب هیات مدیره طی برگزاری انتخابات داخلی، دکتر عطیه مهدیزاده حکاک، دبیر و نائب رئیس هیات مدیره در دوره دوم و سوم انجمن را به عنوان رئیس هیات مدیره دوره چهارم برگزیدند.

پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره دوره چهارم انجمن در مجمع عمومی تاریخ 8 خرداد ماه 1403، اعضای منتخب هیات مدیره در جلسه خصوصی مورخ 26 خرداد ماه 1403، طی برگزاری انتخابات داخلی، خانم دکتر عطیه مهدیزاده حکاک، دبیر و نائب رئیس هیات مدیره در دوره دوم و سوم انجمن را به اتفاق آرا به عنوان رئیس هیات مدیره دوره چهارم برگزیدند. همچنین آقای دکتر علیرضا غفلتی به عنوان دبیر و نائب رئیس انتخاب شدند. آقای دکتر محمد صفریان خزانه دار و مسئول امور مالی دوره دوم و سوم و آقای دکتر محسن نعمتی مسئول روابط عمومی دوره سوم نیز در سمت خود ابقاء شدند.

در این دوره خانم فاطمه سادات هاشمی جواهری به عنوان نماینده گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان، آقای دکتر محمد نصرتی به عنوان نماینده گروه رژیم شناسان و خانم دکتر سعیده طالبی به عنوان نماینده گروه آموزش و پژوهش تعیین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *